РОЗʼЯСНЕННЯ ЩОДО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ТА МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

 

 

ЗМІСТ:

 

Про правову (правничу допомогу)

 

Посилання на умови надання БППД органами виконавчої влади:

 

Міністерства

 

Інші центральні органи виконавчої влади

 

Обласні державні адміністрації

 

 

Про правову (правничу допомогу) 

 

Безоплатна первинна правнича допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи:

- про її права і свободи та обов’язки, порядок їх реалізації та виконання;

- про відновлення прав у випадку їх порушення; 

- про порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

 

Органи виконавчої влади (ОВВ) та органи місцевого самоврядування, як суб'єкти надання безоплатної первинної правової (правничої) допомоги, зобовʼязані надавати такі правові (правничі) послуги громадянам безоплатно (з питань, що віднесені до їх повноважень):

  • надання правової інформації (наприклад, які права має заявник в сфері...);

  • надання консультацій і роз'яснень з правових питань (наприклад, як конкретно мені за таких то обставин реалізувати моє право враховуючи що...);
  • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
  • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації (ст.7 та 9 Закону України "Про безоплатну правничу допомогу").

 

Проте, до 2021 року, за понад 10 років чинності цього Закону органи виконавчої влади не знали та не виконували зазначені норми (за поодинокими виключеннями). Протягом 2021 року УкрДем провела адвокаційну кампанію, спрямовану на виконання органами виконавчої влади цих норм. Було надіслано та опрацьовано більше 400 листів від ОВВ, надано роз'яснення до цих органів щодо питань практичної реалізації норм Закону. За результатами адвокаційної кампанії вперше за 10 років органи виконавчої влади розмістили на своїх веб-сайтах інформацію щодо надання ними правових послуг.

 

Третього серпня 2023 року стали чинними зміни до Закону, правову допомогу перейменували в правничу. Разом з тим, органи виконавчої влади (міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, обласні та районні державні адміністрації) та органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські, районні або обласні ради) продовжують бути субʼєктами надання безоплатної первинної правової (правничої) допомоги та зобовʼязані її надавати і надалі.

 

Чи зобовʼязані органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надавати правничі послуги під час дії воєнного стану?

 

Авжеж зобобовʼязані. Однією з причин внесення змін до Закону було приведення назви допомоги у відповідність до Конституції: "Стаття 59. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав". 

Отже це конституційне право, а згідно ст. 64 Конституції право, передбачене статтею 59 Конституції, не може бути обмежено навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану.

 

Як отримати правничі послуги?

 

Відповідно до статті 10 Закону треба подати або надіслати звернення про надання одного з видів правничих послуг (наприклад, прошу надати мені правову інформацію/консультацію чи розʼяснення/допомогу у складенні заяви чи скарги...) безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

 

Які строки та терміни в наданні правничих послуг?

 

Для наданні правової інформації - протягом 15 календарних днів з дня отримання звернення;

Для надання консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги та медіації - протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

 

Чи можна отримати правничі послуги усно та одразу?

 

Можна, на особистому прийомі. Відповідно до ст. 11 Закону:

"1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.

2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їх відома.

3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують проведення особистого прийому осіб висококваліфікованими працівниками, які можуть чітко і доступно надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків".

__________________

 

 

Надаємо посилання (треба натиснути на назву потрібного органу) на веб-сторінки ОВВ з інформацією щодо процедури отримання безоплатної первинної правової допомоги в конкретному ОВВ (перелік посилань в процесі наповнення), а також  витяги з відповідною інформацією з сайтів ОВВ:

 

Міністерства:

 

Міністерство у справах ветеранів України (Мінветеранів): 

Мінветеранів як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної правової допомоги Мінветеранів необхідно заповнити  заяву.docx – та надіслати її на електронну адресу dpi@mva.gov.ua або поштову адресу 01001, м. Київ, пров. Музейний, 12

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури) (необхідно обрати на сторінці посилання на файл "Умови отримання безоплатної первинної правової допомоги"): Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), з питань, що віднесені до повноважень Міністерства інфраструктури України, надсилаються або подаються безпосередньо до Міністерства інфраструктури України. У разі отримання Міністерством інфраструктури України письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до повноважень Міністерства, такі послуги надаються Міністерством інфраструктури України протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

 

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ): Для отримання безоплатної первинної правової допомоги Міністерства охорони здоров’я України необхідно подати звернення відповідно до вимог Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.11.2011 № 753, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1329/20067 – та надіслати його на електронну адресу moz@moz.gov.ua або поштову адресу 01601, м. Київ, вул. Грушевського 7.

 

Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт): Мінмолодьспорт як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах компетенції, відповідно до Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 220, надає правові послуги стосовно формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання. Звернення про отримання безоплатної правової допомоги надсилаються у довільній формі на поштову адресу Мінмолодьспорту: вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601 або на електронну адресу: correspond@msms.gov.ua

 

Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП): 

 

Міністерство внутрішніх справ України (МВС): Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються Міністерством внутрішніх справ України в порядку, встановленому Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

 

Міністерство фінансів України (Мінфін): 

Мінфін як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги Мінфіну необхідно заповнити заяву та надіслати її на електронну адресу:  zvernennya@minfin.gov.ua або поштову адресу: вул. Межигірська, м. Київ, 104071. Проведення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги у Мінфіні здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 21.11.2012 № 1209 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2012 № 2062/22374) та графіку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.04.2023 № 210. 

 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля): Способи подання заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги (зразок заяви): направлення поштою; залишити в скриньці для кореспонденції розташованої у приміщенні Міндовкілля; надіслати електронною поштою за допомогою мережі Інтернет. Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035. Електронна адреса: info@mepr.gov.ua

 

Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики): 

Згідно частини другої статті 7 Закону України „Про безоплатну правову допомогу”, Мінсоцполітики як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг: 1) надання правової інформації; 2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру). Для отримання безоплатної правової допомоги в Мінсоцполітики необхідно заповнити заяву у довільній формі – та надіслати її на електрону адресу zvernennya@mlsp.gov.ua або поштову адресу вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601.

Відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 07.11.2011 № 426, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за № 1320/20058 (зі змінами), проводиться особистий прийом громадян за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, перший поверх, громадська приймальня.

 

Міністерство економіки України (Мінекономіки): 

Мінекономіки як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги надає відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Міністерство економіки України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (зі змінами), правові послуги (надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складання документів правового характеру; надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, тощо). Звернення про надання правових послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Мінекономіки. Звернення про надання правових послуг надсилаються у довільній формі на поштову адресу Мінекономіки: вулиця М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008 або на електронну адресу: meconomy@me.gov.ua

 

Міністерство освіти і науки України (МОН): 

Безоплатна первинна правова допомога, що надається Міністерством освіти і науки України, включає такі види правових послуг: надання правової інформації; надання консультацій і роз'яснень з правових питань, що відносяться до компетенції МОН; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги у Міністерстві освіти і науки України здійснюється у порядку, визначеному у статті 10 Закону. Звернення про надання правових послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, у довільній формі безпосередньо до Міністерства освіти і науки України. Розгляд звернень в рамках надання безоплатної правової допомоги здійснюється структурними підрозділами Міністерства відповідно до їх компетенції. Прийом громадян здійснюється відповідно до Графіка особистого прийому громадян у Міністерстві освіти і науки України.

 

Міністерство оборони України (Міноборони): 

Згідно частини другої статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» Міністерство оборони України, як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг: 1) надання правової інформації; 2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань; 3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); 4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Для отримання безоплатної правової допомоги Міністерства оборони України необхідно заповнити заяву.docx — та надіслати її на електронну адресу E-mail: admou@post.mil.gov.ua

 

Міністерство закордонних справ України (МЗС) (розділ "Первинна правова допомога"): 

МЗС України як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги надає відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Міністерство закордонних справ України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 281 (зі змінами), правові послуги (надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складання документів правового характеру; надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації тощо). Звернення про надання правових послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до МЗС України. Звернення про надання правових послуг надсилаються у довільній формі на поштову адресу МЗС України: Михайлівська площа, 1, м. Київ, 01018 або на електронну адресу: zsmfa@mfa.gov.ua

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики): 

Мінагрополітики як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги надає, відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 124, правові послуги (надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складання документів правового характеру; надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, тощо). Звернення про надання правових послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Мінагрополітики. Звернення про надання правових послуг надсилаються у довільній формі на поштову адресу Мінагрополітики: вулиця Хрещатик, 24, м. Київ, 01001 або на електронну адресу: minister@minagro.gov.ua Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги відбувається у порядку, передбаченому статтею 10 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”

 

Міністерство юстиції України (Мін'юст)  (абзац "Подати звернення до Мін’юсту про отримання безоплатної первинної правової допомоги..."): 

Подати звернення до Мін’юсту про отримання безоплатної первинної правової допомоги можна шляхом заповнення форми у розділі «ЗВЕРНУТИСЯ ДО МІНІСТЕРСТВА», що міститься за посиланням: https://minjust.gov.ua/feedback (з випадаючого меню "Тип повідомлення" обрати "Звернення про надання безоплатної правової допомоги"), а також шляхом надіслання звернення на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 або на електронні адреси: themis@minjust.gov.ua, callcentre@minjust.gov.ua

 

Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми): 

Подання заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється шляхом її надіслання за допомогою поштового зв’язку на адресу Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції: вул. Герасима Кондратьєва, 28,  м. Суми, 40003 або на офіційну адресу електронної пошти: info@sm.minjust.gov.ua (на сайті надається Зразок заяви)

 

 

Інші ЦОВВ:

 

Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство): Способи подання заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги зразок заяви (на сайті Держлісагентства можна завантажити зразок заяви): направлення поштою; залишити в скриньці для кореспонденції розташованої у приміщенні Держлісагентства; надіслати електронною поштою за допомогою мережі Інтернет. Поштова адреса: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 9-А Електронна адреса: sprava@forest.gov.ua

 

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека): Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється у порядку, визначеному у статті 10 Закону, структурними підрозділами Укртрансбезпеки відповідно до їх компетенції. Для отримання послуг безоплатної правової допомоги Укртрансбезпеки необхідно скласти звернення за формою (завантажити на сайті) та надіслати його на електронну адресу contact@dsbt.gov.ua або поштову адресу: проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135. Прийом громадян здійснюється згідно з Графіком прийому осіб для надання безоплатної правової допомоги посадовими особами Державної служби України з безпеки на транспорті. 

 

Державна служба України з питань праці (Держпраці): Держпраці як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги надає відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, правові послуги (надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складання документів правового характеру; надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації тощо). Звернення про надання правових послуг надсилаються на поштову адресу: Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14  або на електронну адресу: zvern@dsp.gov.ua

Вимоги до звернень про надання правових послуг розміщено на сайті Держпраці за посиланням. Форма (завантажити на сайті Держпраці)

 

Державна аудиторська служба України (Держаудитслужба): 

Держаудитслужба як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг: 1) надання правової інформації; 2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); 4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Для отримання безоплатної первинної правової допомоги Держаудитслужби необхідно заповнити Заяву або надіслати заяву на електронну адресу post@dasu.gov.ua або поштову адресу: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 4. Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги та особистий прийом осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про безоплатну правову допомогу» та відповідно до Графіка особистого прийому громадян, представників організацій та народних депутатів України керівництвом Держаудитслужби, затвердженого наказом Держаудитслужби  від 03.08.2016 № 48  (у редакції наказу Держаудитслужби від 15.07.2021 № 232).

 

Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд): Наказ від 19.05.2021 №111 "Про організацію надання безоплатної первинної правової допомоги в Державній інспекції енергетичного нагляду України". н а к а з у ю:

1. Визначити Управління правового забезпечення відповідальним структурним підрозділом за організацію надання безоплатної первинної правової допомоги в Державній інспекції енергетичного нагляду України.

2. Управлінню правового забезпечення проводити особистий прийом осіб, які у порядку, встановленому Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), звернулись до Державної інспекції енергетичного нагляду України для надання безоплатної первинної правової допомоги, щомісяця: кожних першої та третьої середи місяця, з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.

3. Управлінню документообігу при надходженні до Державної інспекції енергетичного нагляду України звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги забезпечити реєстрацію та контроль за розглядом таких звернень відповідно до вимог Закону.

4. Відділу аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ забезпечити розміщення інформації щодо графіка надання безоплатної первинної правової допомоги на офіційному вебсайті Державної інспекції енергетичного нагляду України.

 

Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрація судноплавства): 

Адміністрація судноплавства, як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги, в межах компетенції надає безоплатну правову допомогу у сфері морського і внутрішнього  водного транспорту та судноплавства.

Звернення про надання одного з видів правових послуг, що передбачені Законом України «Про безоплатну правову допомогу», надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Адміністрації судноплавства відповідно до компетенції. 

Звернення про надання правових послуг надсилаються у довільній формі на поштову адресу Адміністрації судноплавства: проспект Берестейський (Перемоги), 14, м. Київ, 01135, Україна, або на електронну адресу: office@marad.gov.ua

 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба): 

Згідно частини другої статті 7 Закону, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

 Для отримання послуг безоплатної правової допомоги Держлікслужба необхідно скласти звернення за формою та надіслати його на електронну адресу dls@dls.gov.ua, або поштову адресу: проспект Перемоги, 120-A, м. Київ, 03115.

 

Державне агентство резерву України (Держрезерв): 

Згідно частини другої статті 7 Закону, Державне агентство резерву України як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання послуг безоплатної правової допомоги Держрезерву необхідно скласти звернення за формою та надіслати його на електронну адресу info@rezerv.gov.ua, або поштову адресу: 01024, Україна, м. Київ, вул. Євгена Чикаленка (Пушкінська),28.

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ): 

Державне агентство України з управління зоною відчуження як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:
1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Звернення про надання правових послуг надсилаються у довільній формі на поштову адресу Державного агентства України з управління зоною відчуження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, або на електронну адресу: office@dazv.gov.ua

 

Державна авіаційна служба (Державіаслужба): 

 

Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція): 

Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється у порядку, визначеному у статті 10 Закону, структурними підрозділами Державної екологічної інспекції України відповідно до їх компетенції.

Звернення про надання правових послуг надсилаються на поштову адресу Державної екологічної інспекції України, 01042, м. Київ, Новопечерський провулок 3, корпус 2 або на електронну адресу info@ dei.gov.ua. Форма запиту розміщена на сайті Держекоінспекції за посиланням https://www.dei.gov.ua/posts/90

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності): 

Держенергоефективності як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” надає безоплатну первинну правову допомогу відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 676 (зі змінами) у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, правові послуги (надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складання документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, (тощо). Звернення про надання правових послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Держенергоефективності. Формат подачі: у довільній формі на поштову адресу Держенергоефективності: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001 або на електронну адресу: saee@saee.gov.ua

 

Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство): 

Держводагентство як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги Держводагентства необхідно заповнити заяву та надіслати її на електронну адресу:  davr@davr.gov.ua або поштову адресу: вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01024.

 

Національна служба здоров’я України (НСЗУ): Згідно частини другої статті 7 Закону, Національна служба здоров’я України як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:
1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Звернутися до Національної служби здоров’я України для отримання безоплатної первинної правової допомоги можна шляхом надсилання відповідного звернення на поштову адресу: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073 або на електронну адресу: info@nszu.gov.ua

 

Державна податкова служба України (ДПС): 

Згідно частини другої статті 7 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ДПС як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає таки види правових послуг:

1) надання правової допомоги;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

Для отримання безоплатної правової допомоги в ДПС необхідно заповнити заяву у довільній формі та надіслати її на електрону адресу post@tax.gov.ua або поштову адресу: Львівська площа, буд. 8, м. Київ, 04053.

 

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно): 

Державне агентство України з питань кіно (далі – Держкіно) як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері кінематографії та як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги надає відповідно до своїх повноважень та компетенції, визначених Положенням про Державне агентство України з питань кіно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 277 (зі змінами) наступні види правових послуг (безоплатної первинної правової допомоги): 

1) надання правової інформації у сфері кінематографії (щодо порядку отримання державної підтримки кінематографії у формах, визначених статтею 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", щодо порядку отримання Державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, щодо порядку внесення суб’єктів кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, щодо дотримання квоти демонстрування національних фільмів під час використання національного екранного часу); 

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань у сфері кінематографії (щодо порядку отримання державної підтримки кінематографії у формах, визначених статтею 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", щодо порядку отримання Державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, щодо внесення суб’єктів кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, щодо дотримання квоти демонстрування національних фільмів під час використання національного екранного часу); 

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру) у сфері кінематографії; 

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Порядок розгляду Держкіно звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги

Звернення про надання одного з видів правових послуг (безоплатної первинної правової допомоги), передбачених частиною другою статті 7 Закону України "Про безоплатну правову допомогу", надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Держкіно відповідно до його компетенції, визначеної Положенням про Державне агентство України з питань кіно шляхом направлення листа на офіційну електронну поштову скриньку Держкіно: info@usfa.gov.ua або на поштову адресу: вулиця Кіото, 27, місто Київ, 02156. 

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Держкіно, здійснюється відповідно до Графіка особистого прийому громадян керівництвом Держкіно.

Під час особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Держкіно висококваліфікованими працівниками Держкіно надаються роз'яснення положень чинного законодавства України у сфері кінематографії та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків у сфері кінематографії.

 

Національна комісія зі стандартів державної мови: звернутися до Національної комісії зі стандартів державної мови для отримання безоплатної первинної правової допомоги можна шляхом надсилання відповідної заяви на поштову адресу: Несторівський провулок, 4, м. Київ, 04053 або на електронну адресу: info@mova.gov.ua

 

Державна казначейська служба України (Казначейство): 

Державна казначейська служба України (далі – Казачнейство) як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги від Казначейства необхідно написати заяву з проханням надання безоплатної правової допомоги, описати в ній проблему, що виникла та надіслати вказану заву на електронну адресу: office@treasury.gov.ua або поштову адресу: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, 01601.

Проведення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги у Казначействі здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Державної казначейської служби України затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.02.2019 № 41 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.02.2019 № 208/33179).

 

Державна архівна служба України (Укрдержархів): 

Подання заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється шляхом її надіслання за допомогою поштового зв’язку на адресу Державної архівної служби України (вул. Солом’янська, 24,  м. Київ, 03110) або надіслання на офіційну адресу електронної пошти: info@arch.gov.ua Зразок заяви

 

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор): 

Запити для отримання безоплатної первинної правової допомоги з питань, віднесених до компетенції Державного агентства автомобільних доріг України, слід надсилати на:

електрону адресу zvernennya@ukravtodor.gov.ua, або

поштову адресу вул. Фізкультури, 9, м. Київ, 03150. 

 

Пенсійний фонд України

Згідно з частиною другою статті 7 та пунктом 1 частини першої статті 9 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” Пенсійний фонд України як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги надає у межах своїх повноважень такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультації і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

Безоплатна первинна правова допомога надається за відповідними письмовими або усними зверненнями громадян до Пенсійного фонду України.

Письмові звернення, складені у довільній формі, надсилаються на електронну адресу info@pfu.gov.ua або поштову адресу Пенсійного фонду України: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01601. Звернення також можна залишити у скриньці для письмової кореспонденції, розташованої у холі головного входу до приміщення Пенсійного фонду України.

Звернення в усній формі приймаються під час особистого прийому осіб у Пенсійному фонді України, що здійснюється відповідно Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у центральному апараті Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 17.06.2011 № 17-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2011 за № 810/19548, та наказу Пенсійного фонду України від 01.12.2020 № 124 “Про графік особистого прийому громадян”.

 

Національна соціальна сервісна служба України (Нацсоцслужба): 

Згідно частини другої статті 7 Закону України „Про безоплатну правову допомогу”, Нацсоцслужба як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

надання правової інформації

надання консультацій і роз'яснень з правових питань

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

Для отримання безоплатної правової допомоги в Нацсоцслужбі необхідно заповнити заяву у довільній формі – та надіслати її на електрону адресу info@nssu.gov.ua або поштову адресу вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601.

Відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Національній соціальній сервісній службі України, затвердженого наказом Нацсоцслужби від 18.06.2021 № 59, проводиться особистий прийом громадян за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10 (за попереднім записом).

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо): 

Згідно частини другої статті 7 Закону, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги Державного комітету телебачення і радіомовлення України необхідно заповнити заяву (додається ( .docx , 14.53 Кб )) – та надіслати її на електронну адресу office@comin.gov.ua, pr@tvradio.gov.ua, або поштову адресу 01001, м. Київ, вул. Прорізна 2.

 

Державна служба якості освіти України

Державна служба якості освіти України (далі – Служба), як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції забезпечує інформування осіб про їх права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, що реалізується шляхом надання таких видів правових послуг:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється Службою в межах її компетенції та у порядку, визначеному статтею 10 Закону.

Звернення про надання правових послуг віднесених до компетенції Служби надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття безпосередньо до Служби. 

Розгляд звернень в межах надання безоплатної правової допомоги здійснюється структурними підрозділами Служби відповідно до їх компетенції.

Прийом громадян здійснюється відповідно до Графіка особистого прийому громадян, затвердженого наказом Служби від 28.01.2019 № 01-11/4.

 

Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання): 

Надання безоплатної первинної правової допомоги у Держатомрегулювання здійснюється відповідно до Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній інспекції ядерного регулювання України та Графіку надання безоплатної первинної правової допомоги  в Державній інспекції ядерного регулювання України ( .pdf , 200.93 Кб ).

 

Фонд державного майна України:

Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), з питань, що віднесені до повноважень Фонду державного майна України, надсилаються або подаються безпосередньо до Фонду державного майна України (далі – Фонд).

У разі отримання Фондом письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до повноважень Фонду, такі послуги надаються Фондом протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Звернення про надання правових послуг надсилаються у довільній формі  на поштову адресу Фонду:  вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133.

У зверненні, зокрема, зазначається  прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), E-mail, контактний телефон, поштова адреса, зміст звернення для отримання безоплатної первинної правової допомоги.

 

Державна служба статистики України (Держстат) (вкладка "Безоплатна правова допомога" розділу "Для громадськості"):

Звернення про надання правових послуг можна надсилати на поштову адресу Держстату: вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601 або на електронну пошту: zvernennya@ukrstat.gov.ua

 

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ):

Згідно частини другої статті 7 Закону, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей необхідно заповнити заяву (pdf) та надіслати її на електронну адресу zvernennya@gc.gov.ua або поштову адресу 01101, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3.

 

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА):

АРМА як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги, в межах своєї компетенції може надавати такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

Для отримання безоплатної правової допомоги в АРМА необхідно подати заяву у довільній формі через скриньку «Для кореспонденції», що знаходиться за адресою вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001 або надіслати до АРМА за поштовою адресою: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001 чи  на офіційну електронну пошту АРМА – info@arma.gov.ua

 

Український інститут національної пам’яті:

Подання звернення про безоплатну первинну правову допомогу

Поштова адреса: вул. Липська, 16, м. Київ, 01021.

Електронна адреса для надсилання звернень: uinp@memory.gov.ua

 

Державна регуляторна служба України (ДРС):

 

Національне агентство України з питань державної служби (НАДС):

НАДС як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги необхідно заповнити заяву ( .docx , 13.84 Кб ) та надіслати її на електронну адресу zagal@nads.gov.ua

 

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра):

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги в Державній службі геології та надр України необхідно заповнити заяву та надіслати її:

office@geo.gov.ua

Письмово: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16

Форма заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги

 

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг):

Державна служба фінансового моніторингу України як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги в Держфінмоніторингу необхідно заповнити заяву та  надіслати її на електронну адресу e-mail: office@fiu.gov.ua, або поштову адресу 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24.

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені графіком особистого прийому громадян посадовими особами Держфінмоніторингу дні та години згідно із  пунктом 3.2 розділу ІІІ Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.02.2012 № 244, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.03.2012 за № 372/20685.

Графіки особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами Держфінмоніторингу затверджено наказом Держфінмоніторингу  від 06.07.2017 № 98 та розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу www.fiu.gov.ua в розділі «Громадянам» підрозділі «Громадська приймальня» - «Графік прийому громадян».

 

Державне агентство меліорації та рибного господарства України (Держрибагентство):

Держрибагентство як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги надає, відповідно до компетенції, такі правові послуги:

надання правової інформації;

консультацій і роз'яснень з правових питань;

складання документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Звернення про надання правових послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Держрибагентства. 

Звернення про надання правових послуг надсилаються у довільній формі на поштову адресу Держрибагентства: вулиця Січових Стрільців 45 а, м. Київ, 04053 або на електронну адресу: darg@darg.gov.ua

 

Державне космічне агентство України (ДКА) (підрозділ "Безоплатна первинна правова допомога" розділу "Правова допомога громадянам"):

Маємо наголосити, що головною ідентифікуючою ознакою звернення щодо надання первинної правової допомоги, є суть звернення – прохання надати особі одну або декілька правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону.

Відповідно до Закону у Вас є можливість подати звернення шляхом направлення поштою, залишити в поштовій скриньці ДКА, надіслати електронною поштою за допомогою мережі Інтернет.

Просимо використовувати вказані способи подання звернень.

Поштова адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30 (поштова скринька).

Електронна адреса ДКА для надсилання звернень: yd@nkau.gov.ua

 

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС):

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації; 

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

Для отримання безоплатної правової допомоги в Державній службі України з етнополітики та свободи совісті необхідно заповнити заяву (шаблон заяви можна завантажити, натиснувши на кнопку внизу сторінки) та надіслати її на електронну адресу info@dess.gov.ua або поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15

 

Антимонопольний комітет України:

Антимонопольний комітет України, як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги, у межах своєї компетенції та в порядку визначеному Законом України «Про безоплатну правову допомогу», надає такі види правових послуг:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз’яснень із правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги Комітету необхідно заповнити бланк Звернення ( .docx , 15.79 Кб ) та надіслати його на електронну адресу: sl.dilovod@amcu.gov.ua або поштову адресу: вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035.

Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги та особистий прийом осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюються в порядку, визначеному Законом України «Про безоплатну правову допомогу», та відповідно до графіка особистого прийому громадян, розміщеного на вебсайті Комітету.

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр):

Держгеокадастр як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» у Вас є можливість подати звернення шляхом направлення поштою, залишення в поштовій скриньці Держгеокадастру, надсилання електронною поштою за допомогою мережі Інтернет.

Поштова адреса: вул. Святослава Хороброго, 3, м. Київ, 03151.

Електронна адреса: zvg@land.gov.ua

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба):

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів як орган виконавчої влади є суб’єктом надання безоплатної первинної правової допомоги в межах повноважень, передбачених Положенням про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 р. № 667.

Заяву для отримання безоплатної первинної правової допомоги можна направити на поштову адресу: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001 або на офіційну електрону адресу econsumer-info@dpss.gov.ua

 

 

Обласні державні адміністрації:

 

Донецька обласна державна адміністрація:

Звернення щодо надання первинної правової допомоги до Донецької облдержадміністрації можна направити за адресою: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, індекс 84306, за безкоштовним телефонним номером 0800 507 506 або особисто кожного понеділка у  Громадської приймальні облдержадміністрації, розташованої за адресою: вулиця Олекси Тихого, будинок 6, м. Краматорськ, 84306, у робочі дні з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 (у п’ятницю – до 16.00), вхід вільний і не потребує оформлення перепустки. 

Прийоми осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги проводяться у Громадській приймальні в установлені графіками прийомів дні та години. Отримані на прийомах звернення централізовано реєструються на реєстраційно-контрольних картках та обліковуються за допомогою електронно-обчислюваної техніки працівниками управління, на яких покладені відповідні обов’язки.

Особистий прийом осіб, які звернулись до Громадської приймальні за безоплатною первинною правовою допомогою, здійснюється юридичним управлінням облдержадміністрації із залученням працівників юридичних служб структурних підрозділів облдержадміністрації згідно із затвердженим графіком, без попереднього запису.

Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, допомоги у складанні документів правового характеру здійснюється за можливості під час прийому (крім документів процесуального характеру). При необхідності залучаються працівники структурних підрозділів облдержадміністрації, до компетенції яких належить розв'язання порушених питань. 

 

Волинська обласна державна адміністрація:

Звернення щодо надання первинної правової допомоги до Волинської облдержадміністрації можна направити за адресою: майдан Київський, 9, м.Луцьк, індекс 43027 або звертатись особисто у  Громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги облдержадміністрації.

Прийоми осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги проводяться у Громадській приймальні в установлені графіками прийомів дні та години. Отримані на прийомах звернення централізовано реєструються на реєстраційно-контрольних картках та обліковуються за допомогою електронно-обчислюваної техніки працівниками управління, на яких покладені відповідні обов’язки.

Особистий прийом осіб, які звернулись до Громадської приймальні за безоплатною первинною правовою допомогою, здійснюється юридичним управлінням апарату облдержадміністрації із залученням працівників юридичних служб структурних підрозділів облдержадміністрації згідно із затвердженим графіком, без попереднього запису.

Графік роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги в обласній державній адміністрації

 

Вінницька обласна державна адміністрація (розділ "Звернення про надання безоплатної правової допомоги"):

Форма звернення.docx

Звернення щодо надання первинної правової допомоги до Вінницької обласної державної адміністрації можна надіслати за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 70, індекс 21050, за безкоштовним телефонним номером 0 800 216 433, або електронною поштою: i_zvernen@vin.gov.ua

 

Закарпатська обласна державна адміністрація:

Обласна державна адміністрація як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Варто зауважити, що звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги можуть бути подані особами, які досягли повноліття. Звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками. Звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

Для отримання безоплатної правової допомоги в адміністрації необхідно заповнити заяву за зразком ( .docx , 14.56 Кб ) та надіслати її на електронну адресу admin@carpathia.gov.ua або на поштову адресу пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008

 

Тернопільська обласна державна адміністрація:

Обласна державна адміністрація як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної правової допомоги в адміністрації необхідно заповнити заявку у довільній формі та надіслати її на електронну адресу oda@te.gov.ua або на поштову адресу 46021, м.Тернопіль, вул.М.Грушевського, 8.

 

Черкаська обласна державна адміністрація:

Подати звернення до Черкаської обласної державної адміністрації про отримання безоплатної первинної правової допомоги можна шляхом заповнення форми на сайті «Подати електронне звернення», що міститься за посиланням: (https://ck-oda.gov.ua/elektronni-zvernennya/), а також шляхом надсилання звернення на поштову адресу: 18001, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185 або на електронну адресу: vzg@ck-oda.gov.uа

 

Хмельницька обласна державна адміністрація:

Хмельницька обласна державна адміністрація як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги Хмельницької облдержадміністрації необхідно заповнити заяву  та надіслати її на електронну адресу: cpl@adm-km.gov.ua або поштову адресу: майдан Незалежності, 2, м. Хмельницький, 29005

 

Чернігівська обласна державна адміністрація:

Згідно статті 9 цього Закону Чернігівська обласна державна адміністрація як орган державної влади є суб’єктом надання безоплатної первинної правової допомоги.

Обласна державна адміністрація як суб’єкт надання безоплатної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

Звернення про надання одного з видів правових послуг, зазначених вище, в довільній формі можуть бути надіслані на електронну адресу: post@regadm.gov.ua чи поштову адресу: м. Чернігів, вул. Шевченка, 7, 14000 або подані безпосередньо до обласної державної адміністрації за адресою: вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, 14000, кабінет № 2.

Особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції Чернігівської обласної державної адміністрації здійснюється за  встановленим графіком.

 

Львівська обласна державна адміністрація:

Львівська обласна державна адміністрація здійснює надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до розпорядження голови  обласної державної адміністрації від 24 червня 2021 року №546/0/5/21», що включає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання консультацій, роз’яснень та підготовка проєктів договорів користування земельними ділянками;

5) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

У разі письмового звернення особи про надання будь-якого з видів правових послуг такі послуги надаються у встановлений тернім відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться начальником юридичного управління  облдержадміністрації у вівторок з 10:00 до 12:00 год. за адресою: м.Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 219 та працівниками юридичного управління апарату облдержадміністрації у четвер з 10:00 до 12:00 год. за адресою: м.Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 220.

 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація:

Безоплатна первинна правова допомога Івано-Франківської обласної державної адміністрації включає такі види правових послуг:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення – власників земельних ділянок;

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної правової допомоги в Івано-Франківській обласній державній адміністрації необхідно заповнити заяву в довільній формі та надіслати її на електронну адресу: zvern@if.gov.ua або поштову адресу: вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76015

 

Миколаївська обласна державна адміністрація:

Графік

роботи консультаційного центру з питань організації надання безоплатної правової допомоги при Миколаївської обласної державної адміністрації

Електронна адреса obrgrazd@mk.gov.ua

Дні та години прийому 2-а та 4-а п’ятниця кожного місяця з 9.00 до 12.00

 

Чернівецька обласна державна адміністрація:

Громадяни, які потребують надання безоплатної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції обласної державної адміністрації, можуть звертатись за отриманням консультацій до юридичного управління та відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації.

 

Луганська обласна державна адміністрація:

Луганська обласна державна адміністрація як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги.

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги необхідно скласти звернення у довільній формі та надіслати його на електронну адресу управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації: lawdeploda@ukr.net

 

Одеська обласна державна адміністрація:

Обласна державна адміністрація як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної правової допомоги в обласній державній адміністрації необхідно надіслати звернення у довільній формі на електронну адресу law@odessa.gov.ua чи на поштову адресу 65032, проспект Шевченка, 4, м. Одеса, Україна із значенням прізвища, ім’я, по батькові, місяця проживання, засобів зв’язку,  суті питання та  виду безоплатної первинної правової допомоги, яку необхідно надати, або зателефонувати за номером (048) 718 92 54

 

Харківська обласна державна адміністрація:

У 2021 роцi Юридичним департаментом Харківської обласноi державноi адмiнiстрацii розглянуто 287 звернень громадя, за результатами розгляду яких наданi письмовi роз'яснення положень чинного законодавства Украiни. Також, у Юридичному департаменті Харківської обласноi державноi адмiнiстрацii функцiонуе телефонна (гаряча лiнiя за номером 700-21-2З, за графiком роботи: щочетверга з 15.00 до 16.00. Працiвниками Юридичного департаменry  постiйно надавалася громадянам безоплатна первинна правова допомога по cyтi порушених питань безпосередньо, у телефонному режимi

 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація:

Звернутися з письмовим зверненням до керівництва юридичного департаменту облдержадміністрації Ви можете через приймальню, за адресою: (будівля Дніпропетровської обласної державної адміністрації). Також Ви можете надіслати за цією ж адресою листа поштою. Телефон: (056) 770-90-25.

Електронні звернення приймаються юридичним департаментом на електронну адресу: juruproda@adm.dp.gov.ua.

Графік особистого прийому громадян керівним складом юридичного департаменту облдержадміністрації ( .docx , 17.36 Кб )

Крім того, працівниками Юридичного департаменту облдержадміністрації та Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації проводиться особистий прийом осіб, які потребують безоплатної правової допомоги.

 

Кіровоградська обласна державна адміністрація:

Для отримання безоплатної правової допомоги обласної державної адміністрації в письмовому вигляді можна надіславши заяву на електронну адресу E-mail: public@kr-admin.gov.ua, або поштову адресу 25006, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1.

З положенням про безоплатну юридичну консультацію для громадян при Кіровоградській обласній державній адміністрації можна ознайомитися тут.

 

Оновлено 23.07.2023