ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
за органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

ЗМІСТ:

 

Що таке громадський контроль за діяльністю влади

 

Залишити відгук, оцінку, скаргу чи подяку щодо чиновника 

 

 

Приклади громадського контролю:

 

Розміщення ОВВ на своїх сайтах умов надання ними юридичних консультацій громадянам

 

Звільнення бухгалтера Авакова з посади державного секретаря МВС

 

Уряд почав оприлюднювати матеріали до своїх засідань

 

 

Що таке громадський контроль за діяльністю влади?

 

Українське законодавство прямо не визначає термін "громадський контроль", хоча зачасту його використовує.

До 2010 року цей термін переважно використовувався для визначення контролю громадян та їх об'єднань за дотриманням законодавства іншими громадянами та юридичними особами приватного права (без органів державної влади) в певних сферах.

 

Початком запровадження "громадського контролю" саме "за діяльністю влади" можна вважати прийняття 01.07.2010 року закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", ст.5 якого прямо визначає такий контроль однією з засад внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства.

Також, відповідно до ст.12 цього Закону ця засада повинна враховуватись всіма суб'єктами нормотворчості під час розробки проектів НПА, а КМУ зобов'язаний забезпечити експертизу таких проектів на відповідність цій засаді та видавати акти на реалізацію цієї засади.

 

Першим таким актом КМУ є відома широкому загалу постанова від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", якою було затверджено "Типове положення про громадську раду при міністерстві...".

Пунктом 1 цього Положення однією з цілей утворення громадських рад було визначено "здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади".

 

Подальший розвиток цієї засади залежав від компетентності розробників проектів НПА, ті хто був обізнаний зі змістом Закону, включав громадський контроль за діяльністю влади в проект.

Розробники, наприклад, Мін'юсту, дізнались про цей Закон і відповідну засаду громадського контролю лише в 2020 році (майже через 10 років після прийняття Закону) під час зустрічі з Марком Скакуном.

Для довідки: Мін'юст є розробником більшості НПА в сфері діяльності громадянського суспільства, а також є єдиним уповноваженим органом на проведення юридичної експертизи всіх проектів НПА, що розробляються міністерствами та іншими ЦОВВ та подаються на розгляд КМУ.

 

Тим не менш, завдяки Закону, в різних варіантах термін "громадський" (цивільний, суспільний) "контроль" (нагляд, моніторинг) став з'являтися в НПА саме в значенні контролю за діяльністю влади, ось деякі з них:

 

Закони України:

 

 

Укази Президента України:

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

 

 

Варто також зазначити про спроби єдиного законодавчого врегулювання механізму громадського контролю:

 

 

Предмети громадського контролю за діяльністю влади

(за чим здійснюється контроль):

 

В ч.4 ст.4 Закону України "Про національну безпеку України" доволі непогано визначено предмети цивільного контролю (саме в цій сфері), якщо їх взяти за основу та адаптувати загалом до діяльності влади (суб'єктів владних повноважень - СВП), то маємо:

  • дотримання вимог Конституції і законів України у діяльності таких суб'єктів, недопущення їх використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини і громадянина;
  • зміст і стан реалізації стратегій, доктрин, концепцій, державних програм та планів, стан справ у доручених таким суб'єктам сферах державного управління;
  • ефективність використання такими суб'єктами ресурсів, зокрема бюджетних коштів.

 

В чому полягає громадський контроль за діяльністю влади?

 

Згідно висновку Верховного Суду, викладеного в постанові від 05 лютого 2020 року у справі №805/1568/16-а: "Право фізичних та юридичних осіб на правовий порядок гарантоване ст. 19 Конституції України, відповідно до норм якої органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України". Примітка: отже суб'єкти владних повноважень не виконуючи свої обов'язки порушують наше право на правовий порядок.

 

Згідно ч.6 ст.55 Конституції України: "Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань". Примітка: отже, право на правовий порядок ми можемо захищати будь-якими не забороненими законом засобами.

 

Згідно преамбули, ст.3 та ст.19 Закону України "Про звернення громадян":

 

  • "Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України... права викривати недоліки в роботі...посадових осіб, державних...органів. Закон забезпечує громадянам України можливості... для впливу на поліпшення роботи органів державної влади" (преамбула);
  • "Заява (клопотання) - ...повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності...посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності..." (стаття 3);
  • "Органи державної влади...їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: ...невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій".

 

Підсумуючи вищевикладене:

громадський контроль за діяльністю влади - це виявлення недоліків (порушень чинного законодавства) в роботі суб'єктів владних повноважень та подальший вплив громадськості на таких суб'єктів з метою припинення ними виявлених порушень.

__________________

 

Приклади громадського контролю:

 

Звільнення бухгалтера Авакова з посади державного секретаря МВС

 

15 липня 2021 року Верховною Радою України було прийнято відставку Авакова, а наступного дня було призначено Монастирського. Проте найголовніші події відбулися напередодні - 14 липня під час закритої частини засідання Кабінету Міністрів України, на якому особисто був присутній Аваков. Було прийнято рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Шевніна С.М. 

 

Що це означало?

Авакову дуже важливо було перед своєю відставкою призначити державним секретарем саме Сергія Шевніна.

Авакову не важливо було кого призначать Міністром після нього.

 

Чому?

Всупереч поширеному уявленню, що в міністерстві головним є міністр, це не зовсім так.

Міністр не може призначати або звільняти працівників міністерства, не може притягнути їх до дисциплінарної відповідальності, не може призначити або позбавити їх премії – це все виключні повноваження державного секретаря. Навіть більше, міністр не може внести жоден проект нормативно-правового акту на розгляд Кабміну без візи керівника юридичної служби, який підпорядковується державному секретарю. Отже, якщо державний секретар не є людиною міністра, то міністр по суті стає «королем без королівства». Звичайно, залишається повноваження порушити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності державного секретаря з можливістю подальшого звільнення, проте таке рішення приймає лише Кабмін, отже 1 голос міністра проти 22 голосів інших членів Уряду нічого не вирішує.

 

Хто такий Сергій Шевнін і чому він є людиною Авакова?

Сергій Шевнін є фігурою доволі темною, з відкритих джерел про нього відомо лише, що він є членом наглядової ради Харківського національного університету внутрішніх справ, у 2017 році отримав звання генерала поліції третього рангу, у 2020 році отримав зарплату в розмірі 1 306 156 грн, у 2015 році отримав службову квартиру в місті Вишгород, а в 2017 році дружина придбала в місті Києві гараж.

 

10 грудня 2015 році Аваков надіслав лист Хатії Деканоїдзе , в якому попросив відрядити поліцейського Сергія Шевніна до МВС, 11 грудня Хатія звільняє Шевніна, а Аваков в той же день призначає його директором департаменту фінансово-облікової політики.

 

Проте, щоб це стало можливим, Аваков попередньо домігся видання Указу Президента України, який дозволяє поліцейським займати посаду директора ДФОП. До речі, цей Указ набув чинності лише 12 грудня 2015 року (опубліковано: Урядовий кур'єр — № 233), отже відрядження поліцейського Шевніна до МВС та призначення на посаду 11 грудня є незаконним.

 

Крім того, сама можливість відрядження поліцейських до органів державної влади була розроблена саме Аваковим, адже урядовий законопроект «Про національну поліцію» розроблявся МВС, і саме Аваков підписав пояснювальну записку до цього проекту.

 

Отже, якщо Аваков приклав стільки зусиль, щоб взяти собі Шевніна, то напевно це його людина. Проте, навіщо він Авакову? Директор ДФОП за посадою є головним бухгалтером МВС, через якого проходять всі бюджетні кошти, головним розпорядником яких є МВС.

 

Станом на 11.10.21 року Шевнін вже майже 3 місяці «тимчасово» виконував обов’язки державного секретаря МВС, а отже Аваков досі контролював апарат МВС. Підконтрольний Зеленському Уряд до того не оголосив конкурс на зайняття посади державного секретаря МВС. Чому?

 

Важко точно визначити, за допомогою чого Аваков впливав на Зеленського, хоча сам вплив цілком відслідковується.

 

Мабуть мало хто пам’ятає, проте наприкінці 2014 року Аваков на догоду громадськості розробив Концепцію першочергових заходів реформування системи внутрішніх справ України, де серед інших зазначено «Демілітаризація – усі підрозділи МВС є цивільними службами, персонал не має спеціальних звань». Так ось, 28 січня 2020 року Зеленський, на догоду Авакову, видає безпрецедентний Указ, яким дозволяє з 1000 можливих посад апарату МВС 900 заповнити поліцейськими.

 

Що це практично означає?

Синок будь-якого начальника віком від 18 років після школи може бути прийнятим на службу в поліцію, і в той же день без всякого конкурсу, обов’язкового для держслужбовця, бути призначеним на посаду в апарат МВС, теоретично навіть на посаду директора департаменту. Адже вимоги до категорії «Б» в даному випадку не будуть застосовані, тому що положення Закону України «Про державну службу» не поширюються на «осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоюються спеціальні звання».

 

В свій час Аваков добре попрацював, щоб в Законі «Про національну поліцію» було зазначено наступне: «Порядок виплати грошового забезпечення визначає Міністр внутрішніх справ України». Аваков і визначив, що розмір премії нічим не обмежується. І взагалі, краще самому контролювати питання оплати праці своїх працівників, ніж це робить для державних службовців Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України, тому з цієї точки зору поліцейські кращі.

 

Крім того, в разі проблем з відрядженим поліцейським, можна цілком на законних підставах відкликати його назад до Поліції через контрольованого Керівника Поліції.

 

Проте, це ще не вся історія з Шевніним. Згідно змісту Рапорту на отримання службової квартири, Шевнін, виявляється, 1 вересня 2015 року вже працював в МВС на посаді начальника департаменту фінансового-забезпечення та бухгалтерського обліку. Для того, щоб він зберіг своє звання та статус поліцейського, він був прийнятий на службу до новоствореної Поліції, а потім відряджений до МВС.

 

З наданням службової квартири Шевніну також не все законно. Згідно протоколу засідання центральної житлової комісії МВС України Шевніну було надано трикімнатну квартиру жилою площею 60,1 кв.м., загальною – 99,4 кв.м. Підставою надання вказано цей НПА. Проте, цим НПА передбачено, що норма на 1 особу становить не більше 13,65 кв.м. жилої площі, отже на 4-х це 54,6 кв.м., а надано 60,1 кв.м., протокол повинен був затверджуватись виконавчим органом Вишгородської міської ради (проте відсутні відомості про його затвердження), Шевнін підлягав виселенню з квартири під час його міграції МВС-Поліція-МВС, адже припиняв трудові відносини з МВС, проте не був виселений. Крім того купівля гаражу в місті Києві наводить на думку, що Шевнін не проживав в місті Вишгород, а через третіх осіб придбав квартиру в місті Києві.

 

Заходи громадського контролю

11.10.2021 до Кабінету Міністрів України через СЕВ ОВВ було направлено  лист ГО "УкрДем" за №1110-21-ППГ "Про вжиття заходів щодо звільнення Міністерства внутрішніх справ України від впливу Авакова та демілітаризацію МВС до 11.11.21", в якому було викладено зазначені в цій статті відомості та звернуто прохання до "Прем’єр-міністра України здійснити заходи щодо негайного оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря МВС; визнання таким, що втратило чинність розпорядження КМУ від 14 липня 2021 р. № 789-р; тимчасового покладення виконання обов’язків державного секретаря МВС на особу, яка не заплямована зв’язками з Аваковим та законно перебуває на посаді державної служби апарату МВС, до призначення в установленому порядку державного секретаря МВС".

 

Реагування Кабінету Міністрів України (20 жовтня 2021 року через 9 днів після отримання відповідного листа):

  • припинив тимчасове покладення виконання обов’язків державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Шевніна С.М.;
  • тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Бояркіну Олену Анатоліївну;
  • оголосив конкурс з 22 жовтня 2021 року на зайняття посади державного секретаря Міністерства внутрішніх справ.
  • 17 листопада 2021 р. Уряд призначив Лубковича Ю.О. державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України.

 

Що стало з Шевніним?

02 листопада 2021 року звільнився (або ж звільнили) з посади Директора ДФОП - головного бухгалтера МВС.

__________________

 

Уряд почав оприлюднювати матеріали до своїх засідань

 

Починаючи з 18 грудня 2019 року проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів розміщується на офіційному веб-сайті Уряду разом з копіями проектів актів законодавства та матеріалів до них. Про це повідомив Державний секретар Кабінету Міністрів Володимир Бондаренко у своєму листі до громадської організації «Українська Демократія».

Що цьому передувало

Більше 10 років тому (за прем’єрства Юлії Тимошенко) Уряд прийняв рішення оприлюднювати на своєму сайті не пізніше ніж за 24 години до початку свого засідання проект порядку денного разом з проектами актів. Змінювались Прем’єри та Президенти, відбулась Революція Гідності, а зазначена норма так і залишалась на папері, пересвідчитись в цьому можна проаналізувавши порядки денні тих років, обравши будь-який період за посиланням.

28 жовтня 2019 року громадська організація «Українська Демократія» звернулась до Секретаріату Кабінету Міністрів з проханням включити себе до адресатів розсилки матеріалів до засідань КМУ. З Секретаріату була надіслана відмова з посиланням на Регламент КМУ, відповідно до якого такі матеріали розсилаються виключно членам КМУ, Президентові України та Голові Парламенту. Серед іншого зазначили, що проект порядку денного розміщується на сайті Уряду, проте приховали, що Регламентом передбачено розміщення також проектів актів.

Вважаючи такі дії неправомірними, Організація 16 грудня 2019 року звернулась до Секретаріату КМУ, керівництво якого ймовірно дійшло правильного висновку у відсутності підстав порушувати норми Регламенту та прийняло рішення з 18 грудня оприлюднювати відповідні матеріали.

Як цим користуватись

Щоб скористатись цим сервісом: за посиланням обираємо проект порядку денного засідання Уряду (починаючи з 18 грудня 2019 року). Внизу сторінки проекту розміщується посилання на матеріали засідання. Матеріали проектів актів відкриваються у вікні браузера, що є доволі зручно для перегляду, вразі необхідності їх можна завантажити.

Що це дає для громадськості та ЗМІ

Дехто може зауважити, що проекти актів і так виносяться на громадське обговорення їх розробниками – міністерствами та іншими ЦОВВ. Проте, насправді ці проекти можуть сильно відрізнятися.

Адже, як правило, проекти актів виносяться на публічні консультації в своїй першій редакції, до погодження з усіма заінтересованими органами, до завершення правової експертизи Мін’юсту, до проведення експертизи Секретаріатом Кабінету Міністрів, до розгляду на нараді державних секретарів, до розгляду на засіданні урядового комітету. Всі ці речі дуже змінюють проект і на засідання Уряду може потрапляти і п’ята редакція проекту, про яку громадськість нічого не знає.

Отже, оприлюднення фінальної редакції проектів нормативно-правових актів до початку засідання Уряду дає змогу громадськості та ЗМІ мати достовірну інформацію стосовно змісту цих проектів.

Позиція громадськості

Громадська організація «Українська Демократія» вітає дії Секретаріату Кабінету Міністрів, спрямовані на забезпечення відкритості діяльності Уряду, проте відмічає, що цей напрямок можна розвивати і надалі, зробивши процес підготовки та прийняття рішень повністю відкритим шляхом оприлюднення в режимі реального часу всіх документів, які виникають в цьому процесі, як це робиться на сайті Верховної Ради України.

 

P.S. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 року проекти порядку денного засідань КМУ припинили публікувати на сайті КМУ, а посилання на матеріали до засідань КМУ за період з 18.12.19 по 23.02.22 стали неактивними.