Громадська організація "Українська Демократія" (код ЄДРПОУ 40894607), скорочено ГО "УкрДем", англійською "Ukrainian Democracy", "UkrDem", була створена наприкінці 2016 року. Станом на 01 січня 2022 року Українська Демократія є однієї з:

 • лише 2 громадських організацій, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ);
 • декількох громадських організацій, що внесли відомості про наявність кінцевих бенефіціарних власників до Єдиного державного реєстру;
 • небагатьох громадських організацій, що оприлюднили власні установчі документи (Статут громадської організації "Українська Демократія" можна завантажити за цим посиланням);
 • дуже обмеженої кількості громадських організацій, які надають можливість будь-якій особі (за умови дотримання певних вимог) долучитись до Організації та стати її членом.

 

Українська Демократія є лідером з кількості проведених громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади (протягом 2018-2019 років було проведено більше 30 таких експертиз).  

 

Метою УкрДем є здійснення і захист прав і свобод та задоволення інтересів членів Організації у їх взаємовідносинах з органами виконавчої влади, їх посадовими та службовими особами.

 

          Цілями УкрДем є:

 • реалізація гарантованого ст. 19 Конституції України права фізичних та юридичних осіб на правовий порядок, який полягає в тому, що органи виконавчої влади, їх посадові та службові особи (далі – ОВВ) зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 • викриття недоліків та порушень норм права в діяльності ОВВ;
 • поліпшення роботи ОВВ;
 • дотримання ОВВ правових процедур, що є складовими принципу законності та принципу верховенства права;
 • відновлення прав та задоволення інтересів членів Організації у їх взаємовідносинах з ОВВ;
 • інші цілі, які сприяють реалізації мети Організації.

 

Напрямами діяльності УкрДем є:

 • аналітичний: оцінка та аналіз діяльності ОВВ, норм права, розробка проектів нормативно-правових актів тощо;
 • адвокаційний: вплив на поліпшення діяльності ОВВ щодо дотримання ними норм права, відстоювання прав та представлення інтересів членів Організації тощо;
 • медійний: висвітлення діяльності Організації, її членів, ОВВ тощо;
 • просвітницький: підготовка роз’яснень та рекомендацій щодо застосування норм права, проведення навчальних заходів тощо.

 

Керівником Української Демократії є Марко Скакун (посилання на персональний веб-сайт)

 

Заклик приєднуватися до Української Демократії: 

Про ГО "УкрДем"